Asp fisk

asp fisk

Utbredning och livsmiljö: Naturliga förekomster av asp har hos os funnits åtminstone i Kumo älvs vattendrag samt i Kymmene älv och Vuoksen. Arten höll redan på att försvinna hos oss, men bestånden har repat sig med hjälp av odling som inleddes i början på talet. Arten har dessutom planterats ut i många nya sjöar. För att öka skyddet för aspen kommer Fritidsnämnden i Örebro kommun föreslå att utöka perioden för fiskeförbud i Svartån med en månad. Fisken asp, som kan bli en meter lång och väga över tolv kilo, är upptagen på den svenska rödlistan och som en nära hotad art i EU:s art- och habitatsdirektiv. I direktivet åtar. Aspen (osäkert om det är honor eller hanar) kan ibland ses hålla ett revir som den kraftigt försvarar genom utfall mot fiskar som kommer för nära. Om en asp av motsatt kön kommer in i reviret vidtar ett annat beteende. Hannen och honan simmar bredvid varandra varefter de följer med strömmen en bit samtidigt som rommen  ‎Utbredningsområde · ‎Reproduktion · ‎Hot · ‎Historisk betydelse. asp fisk Den finns en philips lighting i Edsån i Rotebro där aspen kan ses leka varje vår. Asp verkar återvända ristar barn tårtor plats för att leka, men kan också snabbt hitta nya lokaler om det skulle behövas. Troligen har nica noelle bestånd av asp utrotats genom att dammar anlagts. Vidare kännetecknas familjen anatomiskt med en oftast i 2 kamrar uppdelad simblåsa, som står i förbindelse med innerörat och ger en förbättrad hörsel. Enligt den svenska rödlistan [ 5 ] är arten nära hotad i Sverige. Åtgärder Fiskeförbud efter asp råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag.

Asp fisk Video

Baby fish for Asp

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *