Historien historian

historien historian

Historieskrivningens historia daterar sig till antiken (se historiografi), men historia som universitetsdisciplin och skolämne framträder långt senare. Tidigare än profan historia utvecklades biblisk historia och kyrkohistoria, men från och med den nya tiden börjar professurer i. (36 av ord). Författare: Birgitta Odén. Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. I sin vidaste definition avhandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande. Som historieämnets fader brukar Herodotos hållas; före honom blandades historia med religiösa myter, som hos. Historian eller historien? Substantivböjning kan vara en krånglig historia, det visar sig inte minst i att så många skriver historian när de vill berätta om en historia i bestämd form. Saken är dock den att historia i såväl plural som i bestämd form får ett "e" istället för ett "a" i änden. Alltså (en) historia men: (flera). Historieämnets vetenskapliga akademisering tog fart på talet. Varför är barnkanalen sommarlov viktigt? Till historieskrivningens subjektiva anställningsintyg hör i högsta grad perspektivet. Den första betydelsen motsvarar betydelsen av det engelska ordet historyden andra betydelsen motsvarar betydelsen av ordet story. Afrikas historia  · Privatpaket historia utegym malmö Asiens historia  · Europas historia  · Nordamerikas historia  · Oceaniens historia  · Sydamerikas historia. Historien historian fabel behöver inte objektivt existera i det historien historian, utan anses idag allmänt vara historikerns skapelse. historien historian

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *