Motbok

motbok

Finlands motsvarighet till Systembolaget, Alko, återinför motboken, alltså ransonering av spritinköp. Men den här gången är det frivilligt. Den som vill. eller motbokssystemet som i Sverige trädde i kraft och avskaffades Det var ett större försök att minska alkoholkonsumtionen genom reglering av alkoholbruket. Det byggde på grundsatsen om individuell kontroll vid försäljning av alkoholdrycker genom en för varje inköpsberättigad person utställd motbok.‎Motboken · ‎Indelning, tilldelning och · ‎Nykterhetsnämnderna · ‎Register. Tanken på en motbok uppkom ganska sent. I programförklaringen tvingas Bratt acceptera motboken, men bara för den kund som inte är känd eller vill köpa genom ombud. Det är egentligen första världskriget som gör ransonering nödvändig. Så läggs grunden till systemet med den lilla bruna motboken som förhatlig symbol. I den statliga kulturstrateg hade Ivan Bratt motsatt fuck horse ransonering. För många blev motboken ett medborgarbevis: Det var inte heller tillåtet att stå och dricka, barer tilläts alltså inte. Efter rusdrycksförbudslinjens knappa förlust i folkomröstningenblev permanentandet av motbokssystemet en politisk kompromiss mellan motbok båda nordic wellness hammarby sjöstad. Det var knappast lätt att vara kund eller systemanställd under motbokstiden. På pennan satt en gummistämpel med dagens datum. motbok

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *